• Vývoj a výroba v oblasti strojárskych produktov a zariadení

  Technológie, zariadenia a náhradné diely pre chemický,
  potravinársky, recyklačný a iný priemysel

 • Malotonážna výroba chemických špecialít

  Výskum a výroba v oblasti polymérnych koncentrátov a chemických vlákien

Strojárska výroba

Dodávka a montáž strojno-technologických celkov, výroba a opravy dielcov, strojov a zariadení, kooperačná výroba podľa dokumentácie.

Výskum & vývoj

Projekty základného a aplikovaného výskumu, technológie spracovania polymérov, polymérne systémy pre vlákna, fólie a plasty.

Chemická výroba

Farebné koncentráty a kompaundy, koncentráty funkčných aditív, polypropylénové strižové vlákna.

Certifikácia

Akreditované skúšobné laboratóriá, činnosť Notifikovanej osoby č. 1634.

Produkty

Strojárska výroba

Konštrukcia, výroba a opravy zariadení a technologických celkov pre oblasti:

 • výroba chemických vlákien a spracovanie polymérov (extrúzne, zvlákňovacie a dĺžiace linky, farbenie v hmote, dávkovacie, vytláčacie, sušiace zariadenia, produkčné potrubia)
 • všeobecný chemický priemysel (ohrevné systémy, sušiarne materiálov, zmiešavacie, dávkovacie, filtračné a čistiace zariadenia, podesty a platformy, nerezové nádoby a nádrže)
 • potravinársky priemysel (tabletovacie, dávkovacie, dopravníkové a prepichovacie zariadenia, nerezový program)
 • recyklačný priemysel (recyklačné linky pre spracovanie textilných odpadov, aglomeračné linky, mlecie zariadenia)
 • iné priemyselné odvetvia (logistické systémy, automatizované manipulátory, jednoúčelové zariadenia a riešenia na mieru)
 • povrchová úprava materiálov plazmou využívajúca DCSBD technológiu

Možnosti strojárskej výroby:

 • výroba náhradných dielov a komponentov bez, resp. podľa dodanej dokumentácie
 • výroba pogumovaných valcov (nevyvažovaných aj vyvažovaných)
 • generálne opravy, rekonštrukcie a renovácie strojných a elektrických častí zariadení
 • opravy vstrekovacích foriem
 • kooperačná výroba
 • dodávka automatizácie a riadiacich systémov liniek, strojov a zariadení

Chemická výroba

Výroba špeciálnych malotonážnych produktov:

 • COLORSVIT© - polymérne koncentráty farbiacich prostriedkov a aditív
 • Použitie: farbenie a modifikácia vlastností chemických vlákien, fólií a plastov v hmote

  Sortiment:

  Polymérne nosiče: PP, PE, PET, PBT, PA6, PA66, PS, PMMA, PU, PLA a ďalšie

  Farbiace prostriedky: uhlíkové sadze, titánová beloba (TiO2), farebné pigmenty, farbivá rozpustné v polyméri(s koncentráciou 1-60%)

  Funkčné aditíva pre: UV bariérovú ochranu, antimikrobiálnu úpravu, svetelnú (UV) stabilitu, termickú stabilitu, zníženú horľavosť, modifikácie nanoaditívami, termochrómne a luminiscenčné vlastnosti, antistatické a vodivostné charakteristiky, atď. (s koncentráciou aditív 1-30%)

 • KALCIFIL© - polypropylénové (PP) a polyetylénové (PE) strižové vlákna pre stavebný priemysel

 • Použitie: zvýšenie odolnosti betónov a mált voči tvorbe zmrašťovacích trhlín odolnosti voči chemickým rozmrazovacím látkam, mechanickému namáhaniu, mrazuvzdornosti a požiarnej odolnosti

  Sortiment:

  Typ: S (štandardné, nemodifikované), MIKRO (modifikované mikroplnivom), NANO (modifikované nanočasticami)

  Dĺžka rezu: 5, 12, 22, 38 mm

  Priemer vlákien: 18, 20, 25, 30 μm

 • FIBROSAN© - polypropylénové (PP) kompozitné strižové vlákna pre sorpciu ropných látok
 • Použitie: sorpcia ropných látok pri znečistení životného prostredia v dôsledku havárií, dočistenie odpadových vôd (min. 10 litrov ropných látok / 1 kg vlákna)

Výskum & vývoj & inovácie

Riešenie národných, medzinárodných a priemyselných projektov základného a aplikovaného výskumu s využitím vlastnej infraštruktúry v oblastiach:

 • koncentrátov, resp. kompaundov farbiacich prostriedkov a aditív pre modifikáciu chemických vlákien, fólií a plastov
 • modifikovaných mono- a bi-komponentných strižových a nekonečných vlákien s definovanými štruktúrnymi, fyzikálno-mechanickými a aplikačnými vlastnosťami pre textilné a technické aplikácie
 • komplexného hodnotenia vlastností koncentrátov, vlákien a textilných materiálov v laboratóriách akreditovaných podľa EN ISO/IEC 17025:2005

Vývoj strojno-technologických celkov a liniek v oblastiach:

 • technológie spracovania polymérov a chemických substancií
 • recyklačné a aglomeračné technológie
 • povrchová úprava materiálov plazmou využívajúca DCSBD technológiu
 • jednoúčelové stroje a zariadenia
 • automatizačné a riadiace systémy

Spoluriešiteľské pracoviská a odberatelia výsledkov výskumu a vývoja v SR a zahraničí:

 • univerzity a vysoké školy
 • pracoviská akadémie vied
 • odvetvové klastre a združenia
 • priemyselné podniky

Certifikácia & skúšobníctvo

Akreditované skúšobné laboratóriá (S-020) podľa EN ISO/IEC 17025:2005 ponúkajú skúšky chemických a fyzikálno-mechanických vlastností polymérov, vláknárenských a textilných výrobkov, textilných hračiek, ropných produktov, zemín a vybraných zložiek životného prostredia – vôd, kalov a odpadov podľa rozsahu akreditácie v súlade s plnením požiadaviek normy.

Spoluriešiteľské pracoviská a odberatelia výsledkov výskumu a vývoja v SR a zahraničí:

 • laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie
 • laboratórium UV-VIS spektroskopie
 • laboratórium svetelnej mikroskopie (AAS)
 • laboratórium ekoanalytiky
 • laboratórium plynovej chromatografie (GC/MS)
 • laboratórium FT-IR spektroskopie
 • laboratórium termických metód
 • laboratórium hodnotenia horľavosti
 • textilné laboratórium

Služby certifikačného orgánu certifikujúceho produkty (P-006):

 • posudzovanie zhody v zmysle vyhlášky MH SR 635/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • posudzovanie zhody v zmysle STN 80 0055
 • posudzovanie zhody v zmysle kritérií stanovených verejným obstarávateľom na textilné výrobky
 • potvrdzovanie zhody textilných hračiek v zmysle zákona SR č. 78/2012 Z.z.

Nulla porttitor

Vivamus venenatis mi in consequat porttitor. Sed aliquet enim malesuada neque cursus, sed volutpat nibh sollicitudin. Cras sed mi vitae purus sollicitudin convallis. Sed posuere rutrum mi, id vestibulum augue dictum eget. Aenean quis velit condimentum, ultrices nisl ac, adipiscing ante. fermentum. Sed viverra ultricies odio auctor tempor. Integer venenatis dui sed ligula scelerisque, in semper leo sodales. Donec varius metus gravida eros tincidunt, eu sollicitudin neque tempor. Nulla sodales est sit amet erat convallis varius.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat.

Nulla sodales est sit amet erat convallis varius.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat.Sed at orci quis massa congue lacinia a sit amet massa. Nulla at felis ac justo hendrerit vehicula non sed justo. consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat.

Lorem ipsum

Nulla sodales est sit amet erat convallis varius.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat. Donec varius metus gravida eros tincidunt, eu sollicitudin neque tempor. Nulla sodales est sit amet erat convallis varius.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat.Donec varius metus gravida eros tincidunt, eu sollicitudin neque tempor. Nulla sodales est sit amet erat convallis varius.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat. Sed at orci quis massa congue lacinia a sit amet massa. Nulla at felis ac justo hendrerit vehicula non sed justo. consectetur adipiscing elit. Maecenas rutrum felis interdum placerat placerat.

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. (VÚCHV, a.s.) je dlhodobo etablovanou spoločnosťou s bohatou históriou pôsobenia na európskom trhu, siahajúcou až do roku 1951. Ako držiteľ certifikátov kvality
výskumnej a výrobnej činnosti podľa ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva podľa
ISO 14001:2004 a akreditovaných laboratórií podľa EN ISO/IEC 17025 pôsobí v oblasti základného a aplikovaného výskumu, realizácie výsledkov výskumu v priemyselnej praxi v oblasti koncentrátov aditív, pigmentov a modifikátorov, štandardných a modifikovaných chemických vlákien ako i štandardných a špeciálnych analytických metód hodnotenia polymérnych systémov vrátane fólií a plastov.

Spoločnosť sa tiež zaoberá projektovou prípravou, vývojom a dodávkou strojno-technologických zariadení, modernizáciou a zavádzaním nových výrob pre odvetvie chemických vlákien, ale aj iné oblasti použitia.

Aktuality

Spoločnosť sa zúčastní Medzinárodného veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať 29.9 – 3.10.2014.
Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že v termíne od 19.7.2014 do 03.08.2014 bude v našej spoločnosti celozávodná dovolenka.
V dňoch 20. - 23. 5. 2014 sa VÚCHV, a.s. zúčastní Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa bude konať v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra. Radi Vás privítame v našom stánku č. 3 v pavilóne M4.
V priebehu mesiaca jún 2014 pre Vás pripravujeme spustenie nových internetových stránok spoločnosti. Sledujte www.vuchv.sk
V kategórii „Technologická inovácia“ si dňa 21. 5. 2013 spoločnosti VÚCHV, a.s. a PR Krajné, s.r.o. prevzali z rúk ministra hospodárstva ocenenie Inovatívny čin roka 2012 za súťažný návrh „Komplexná linka spracovania na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov“.

KONTAKT

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. vo Svite

Štúrova 2, 059 21 Svit (Areál Chemosvitu)


IČO: 31714129, DIČ: 2020517642

IČ DPH (VAT): SK2020517642

fax:+421-52-7755 663

E-mail: vuchv@vuchv.sk

Tel: +421 -52- 7842162

IBAN (€) : SK06 0200 0000 0000 0310 9562

SWIFT BIC: SUBA SK BX


Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka 230/P

Manažér predaja a marketingu

Ing. Rastislav Dorušinec    E-mail:dorusinec@vuchv.sk

Tel.: +421-52-7842 252   Mob.:+421-905 562 747